Oppstalling

Oppstalling

Gården tilbyr både stallplass og utegang(fra høsten 2021)

Fasiliteter:
- Ridehall (20x40) med tribune 
- Kafeteria og toalett i ridehall 
- Hindermateriell både i ridehall og på utebanen 
- 250m ovalbane med grusbane (50x70) i midten 
- En del grusede luftegårder
- Rundpaddock
- Vaskeplass med varmt og kaldt vann 
- Gode turmuligheter 
- Store fine beiteområder
- 3 utegangshus

Stallplass

Vi har to ledige stallplasser fra 1. januar 2021. Romslige bokser i den store stallen. Vi skriver opp fortløpende på venteliste. Vi kan tilby rimelig stalleie, ved at oppstallørene hjelper til med foringene. Hver hesteeier har ansvaret for 1 foring per uke, i tillegg til ca. hver 25-te helg. Det er mulig å kjøpe seg fri fra fôringene også. 

Priser stallplass

1 450kr pr. boks pr. mnd, eks. tilgang på ridehall 
1 900kr pr. boks pr. mnd, inkl. tilgang på ridehall

Grovfor etterfaktureres etter forbruk, og flis kan kjøpes gjennom stalleier etter avtale. Vi får grovfor fra seriøs produsent. Høy av meget god kvalitet. Foranalyse.  Oppstallørene står for kraftfor selv. 

Utegang

Fra høsten 2021 vil vi kunne tilby utegangsplass med store fine uteområder med flere utegangsstaller der hestene kan gå inn når de ønsker og stå i le for vind og vær. Det er oppvarmet drikkekar på utegangen. 

Priser utegang

1 200kr pr. mnd, eks. tilgang på ridehall
1 650kr pr. mnd, inkl. tilgang på ridehall

Grovfor etterfaktureres etter forbruk og avtale.